Samantha Ruth Prabhu shows off belly in black

0

[ad_1]

After the divorce, Samantha is ready to resume her acting career. She should return very soon to the sets of her next projects. She started sweating in the gym and is getting in shape now.

In her latest snap, we see Samantha showing off her perfectly toned belly in a black outfit. The actress looks stunning in this trendy outfit. She knows how to skyrocket the temperature with her steamy photos.

Lately, Samantha has shared snaps of herself in trendy outfits. The other day she flaunted her toned figure in a workout outfit and now she flaunts her toned tummy.

Samantha had recently signed a bilingual couple. She will soon join the sets of a bilingual who will be directed by Hari-Harish. She also signed a project under the Dream Warriors Pictures production.

Follow Mirchi9 on Google NewsThis week’s releases on OTT – Check the “Rating” filter

Hiring a Content Writer: We are looking to hire a “Telugu” content writer. Send your sample articles to [email protected]

చేసిన తపà±à°ªà± బాలకృషà±à°£ చేయలేదà±!Do not missచేసిన తపà±à°ªà± బాలకృషà±à°£ చేయలేదà±!విమరà±à°¶à°²à± సహజం. ఉంటాయి. అధికారంలోకి వచà±à°šà°¿à°¨ తరà±à°µà°¾à°¤ à°† హదà±à°¦à±à°²à°•à± …Do not miss‘à°¡à°¬à±à°²à± గేమ౒ ధమాకా!“మాట తపà±à°ªà°¨à± … మడమ తిపà±à°ªà°¨à± …” à°¸à±à°²à±‹à°—నౠతో à°à°ªà±€ బాగా పాపà±à°²à°°à± అధినేత వైఎసౠ…Do not missపవనౠకళà±à°¯à°¾à°£à± వెనకà±à°•à°¿ తగà±à°—à°°à±!నాటి à°¨à±à°‚à°¡à°¿ రాజకీయాలనౠపూరà±à°¤à°¿ à°¸à±à°¥à°¾à°¯à°¿à°²à±‹ పటà±à°Ÿà°¿à°‚à°šà±à°•à±‹à°µà°Ÿà±à°²à±‡à°¦à°¨à°¿ à°Žà°¦à±à°°à±à°•à±Šà°‚à°Ÿà±à°¨à±à°¨ జనసేన అధినేత పవనౠకళà±à°¯à°¾à°£à± కొనà±à°¨à°¿ …Allu Arjun Ey Bidda Song LookDo not miss… అసలౠనపà±à°ªà°²à±‡à°¦à± ..!– à°…à°²à±à°²à± à°…à°°à±à°œà±à°¨à± à°² కాంబోలో రాబోతà±à°¨à±à°¨ “à°ªà±à°·à±à°ª” సంబంధించిన నాలà±à°—à°µ పాట ‘à°à°¯à± బిడà±à°¡à°¾ … ఇది …Telangana Grave High Court on YS JaganDo not missà°…à°•à±à°°à°®à°¾à°¸à±à°¤à±à°² కేసà±à°²à±‹ హైకోరà±à°Ÿà± హెచà±à°šà°°à°¿à°•!. కారణం …


Mirchi9


[ad_2]

Share.

About Author

Comments are closed.